כניסה ללקוחות

 

דיאגנוסטיקה ובקרת נהיגה

• תקשורת Can Bus עם מחשב הרכב
• קבלת מידע בזמן אמת  קבלת נתוני דיאגנוסטיקה ממחשב הרכב (חיבור FMS )
• קבלת התראות על חריגות ונהיגה מסוכנת / לא נכונה  קבלת מידע על רכב עומד במצב סרק
• קבלת תצוגה של לוח המכוונים כולל מצב הדלק במיכל, סל"ד ,ק"מ ,טעינה, חום מנוע, לחץ מים ושמן 
• מידע על שימוש בבלמים, ABS, לחיצה על דוושת הגז, בלימות חזקות
עבור לתוכן העמוד
טלפון רב קווי 02-6520570 Fax 02-6519583 מרכז תקשורת לקוחות 02-6520570