כניסה ללקוחות

 

ניהול יומן נסיעות (ספר רכב)

• דיווח על נסיעות עסקיות ונסיעות פרטיות באמצעות לחצני חיווי יעודיים
• דיווח על נסיעות סרק (נסיעות שאינן לצרכי עבודה ואינן נסיעות פרטיות – כגון נסיעה לעבודה וממנה)
• הפקת דוח מפורט הכולל את כמות הנסיעות העסקיות לעומת הנסיעות הפרטיות שבוצעו 
• דוח לרשויות המס לצורך פילוח הנסיעות (מותנה באישור רשות המיסים)
עבור לתוכן העמוד
טלפון רב קווי 02-6520570 Fax 02-6519583 מרכז תקשורת לקוחות 02-6520570