כניסה ללקוחות

 

מערכת ניהול ביקורים לאנשי מכירות והפצה

• תוכנה לניהול ביקורים אצל הלקוחות / ספקים וכדו' 
• מידע כל זמני הגעה ללקוח שהייה באתר הלקוח וזמן עזיבה 
• קבלת התראה על כניסה / יציאה מלקוח  זמן בין לקוח ללקוח
• אפשרות לפילוח נפרד – ספקים / לקוחות אתרים 
• הצגת אתרים שבוקרו ואתרים שלא בוקרו ע"ג המפה בצבעים שונים 
עבור לתוכן העמוד
טלפון רב קווי 02-6520570 Fax 02-6519583 מרכז תקשורת לקוחות 02-6520570