כניסה ללקוחות

 

מערכת להובלת חומ"ס התומכת בהנחיות משרד התחבורה

• לחצן חירום המחובר למערכת ומשדר למוקד המערכת
• איתור גוררים ונתמכים  זיהוי התנעת הרכב ללא קוד
• זיהוי חריגה מאזור שהוגדר מראש – "גדר וירטואלית"  אפשרות לשילוב חיישן תאונה   זיהוי פתיחת דלת בזמן נסיעה 
• אופציות נוספות -  זיהוי מהירות חריגה תאוצות ותאוטות, פתיחת ערוץ דיבור בין הנהג למוקד
עבור לתוכן העמוד
טלפון רב קווי 02-6520570 Fax 02-6519583 מרכז תקשורת לקוחות 02-6520570